Programy pro školy

Vážení ředitelé, zástupci, výchovní poradci a učitelé,

Křesťanské sdružení Tesalonika působící na Bruntálsku od roku 2002 chce mezi jinými oslovit současnou generaci dětí a mládeže s cílem pomoci jí orientovat se v dnešním světě ovlivněným postmodernismem a médii a nabídnout jí jiný pohled na palčivé otázky dnešní společnosti, který jí může pomoci v hledání sebe sama a utváření názorů na danou problematiku.

Dovolujeme si Vám proto nabídnout cca 30 výchovných a vzdělávacích programů pro školní rok 2015-2016. Forma těchto programů je většinou kombinace přednášky, besedy, řízené diskuse a práce ve skupinách, konečná podoba závisí na obsahu, věku cílové skupiny a také na požadavcích školy. Některá témata (např. nebezpečí internetu) jsou upravena i pro učitele a rodiče.

Tesalonika spolupracuje s několika organizacemi, které zastřešují většinu přednášek:

  • ACET ČR (AIDS care, education and training) je součástí mezinárodní křesťanské organizace ACET International pracující ve 23 zemích světa. V ČR působí od roku 1993 a v současné době má přes 40 lektorů. Přednášková činnost ACET spadá do oblasti primární prevence. Soustředí se především na prevenci AIDS, nicméně ve své nabídce má i další související témata týkající se patologických jevů děti a mládeže. Cílem je sdělit mladým lidem pravdu o nebezpečích dnešní doby a povzbudit je k odpovědnému partnerství a zdravému sexuálnímu životu. V přednáškách se vyzdvihuje význam manželství a rodiny.
  • Centra vzdělávání a dialogu

Cena jednotlivých programů - dohodou. (Orientačně:500- 800,-Kč za přednášku nebo 25,-Kč na žáka + cestovné) Výjimkou mohou být přednášky hrazené z grantů - aktuální informace podá lektor.

Programy ve většině případů připravuje a vede Mgr. Roman Hota, učitel křesťanské výchovy a lektor výše zmíňovaných organizací. Zárověň je od roku 2002 také vedoucím Křesťanského společenství Tasalonika, z.s., které mezi jinými vytváří zázemí přednáškové činosti a zastřešuje návazné volnočasové aktivity pro děti a mládež.

V případě zájmu o kterékoliv programy nás prosím kontaktujte na některý údaj z kontaktů.

Barevný leták s nabídkou přednášek ve formátu pdf (formát pro tisk) si můžete stáhnout zde.

Prevence sociálně patologických jevů deti a mládeže

Program, téma

Forma

Určeno pro

Délka programu

Sex, AIDS a vztahy

přednáška, beseda

9. tř. ZŠ a SŠ

90 minut

Přátelství a láska

přednáška, beseda

8. a 9. tř. ZŠ a SŠ

90 minut

Moderní je nekouřit

přednáška, beseda

5. až 9. tř. ZŠ a SŠ

90 minut

Jak si nenechat ublížit

přednáška, beseda

3. - 9. tř. ZŠ

90 minut

Bolest - nemoc jménem šikana

přednáška, beseda

od 7. tř. ZŠ a SŠ

90 minut

Skrytá nebezpečí internetu (kyberšikana)

přednáška, beseda

od 5. tř. ZŠ a SŠ

90 minut

Facebook a jeho pravá tvář

přednáška, beseda

od 5. tř. ZŠ a SŠ

90 minut

Pornografie a kult
krásného těla (bonus)

přednáška, beseda

9. tř. ZŠ a SŠ

90 minut

Koncepce nebo antikoncepce?

přednáška, beseda

9. tř. ZŠ a SŠ

90 minut

Etické programy

Program, téma

Forma

Určeno pro

Délka programu

Etické programy             

beseda, diskuze

6. - 9. tř. ZŠ

90 minut (jedno téma)

Víra a náboženství

Program, téma

Forma

Určeno pro

Délka programu

O Bibli bez nudy

beseda

3.-5.tř ZŠ

45-90 min

Bible a člověk 21. století

přednáška, beseda

6.-9. tř. ZŠ a SŠ

90 min

Sekty

přednáška, beseda

vhodné od 8. tř. ZŠ

90 minut

Světová náboženství

přednáška, beseda

2. st. ZŠ a SŠ

2-4 vyuč. hodin

Vznik světa

přednáška, beseda

2. st. ZŠ a SŠ

1-2 vyuč. hodin

Vánoční a velikonoční programy

Program, téma

Forma

Určeno pro

Délka programu

Vánoční programy

zábavně naučný program

1. st. ZŠ

45 minut

Velikonoční programy

zábavně naučný program

1. st. ZŠ

45 minut

Cestopisy, Izrael, Holocaust

Program, téma

Forma

Určeno pro

Délka programu

Izrael

cestopis

vhodné od 7. tř. ZŠ

90 minut

Antisemitismus
a holocaust

přednáška, beseda

vhodné od 7. tř. ZŠ

90 minut

Poznámky

Většina přednášek je realizována formou prezentací z dataprojektoru, proto je žádoucí alespoň částečné zatemnění místností. Uvítáme také, když škola poskytne dataprojektor a ozvučení.

© 2007 - 2024 Tesalonika - webmaster (zc.akinolaset@nimda) - aktualizováno 12. 7. 2024