Sex, AIDS a vztahy

Určeno pro

Přednáška s diskusí je vhodná pro 9. ročníky ZŠ a všechny ročníky SŠ.

Cíl

Cílem je představit fakta v takovém kontextu, aby studenti viděli sex z hlediska zdraví, vztahů a jejich dlouhodobé budoucnosti. Přednáška realisticky vykresluje nebezpečí nemoci AIDS, důsledky příliš časného nebo nezodpovědného vstupování do sexuálních poměrů, povzbuzuje studenty k sexuální zdrženlivosti a ukazuje, že panenství a panictví před uzavřením manželství je něco zcela přirozeného.

Kromě problematiky AIDS se okrajově dotýkáme i souvisejících problémů, např. antikoncepce, drog, pohlavního zneužití, pohlavních nemocí apod. Přednášky se setkávají s velmi kladnými ohlasy u studentů a nezřídka jsou podnětem pro osobní sdílení studentů o svých smutných zážitcích.

Obsah přednášky

1. hodina

 • co je to AIDS
 • co je to HIV
 • model: mechanizmus působení viru na bílé krvinky v organizmu
 • dopady působení viru na imunitu organismu
 • inkubační doba
 • kdy byl virus HIV poprvé objeven
 • statistické údaje o počtu nemocných ve světě a ČR
 • vývoj počtu nemocných
 • AIDS není jen nemocí homosexuálů
 • způsob přenosu virusu HIV: zdůraznění skutečných rizik a naopak odtabuizování falešných názorů
 • rizikové faktory pro přenos
 • příklady známých osobností ve světě, postižených HIV; jejich životní příběhy a názory
 • soužití s osobami postiženými AIDS, náš vztah a postoj k nim, zdůraznění potřeby lásky a přijetí
 • promítání fotek s ukázkami lidí postižených virem HIV, např. vyrážky, opary, nádory (Kaposiho sarkom, šupinatý karcinom v ústech aj.)
 • možnosti snížení rizika přenosu virusu HIV
 • doporučení postupu při podezření na HIV pozitivitu
 • význam kondomu v ochraně před pohlavně přenosnými nemocemi včetně AIDS, a zároveň jako antikoncepce

2. hodina

 • co mladí lidé očekávají od vztahu muž - žena
 • proč je dobré se sexem čekat až do manželství (riziko pohlavně přenosných nemocí, otěhotnění, křesťanský životní názor aj.)
 • vliv médií, hudby, alkoholu, drog na naše sexuální chování
 • jak se bránit sexuálnímu vydírání: pohlavní styk není důkazem lásky
 • povzbuzení studentů ke zdrženlivosti a odpovědnosti: panenství a věrnost nejsou přežitky
 • co znamená "miluji tě", co je to "láska"
 • tři doporučení WHO k ochraně před AIDS: sexuální abstinence, bezpečnější sex (snížení počtu sex. partnerů, používání kondomu), bezpečný sex (jeden sexuální partner na celý život, věrnost)
 • anketa pro studenty
 • nabídka letáků, brožur, literatury

Forma

Přednáška trvá 90 minut (dvě vyučovací hodiny). Optimální počet studentů na přednášce je 1 - 2 třídy. Je možné přednášet i ve větších prostorách pro více žáků, avšak na úkor osobního kontaktu a aktivního zapojení žáků do procesu.

Jediným požadavkem je alespoň částečné zatemnění místnosti, protože celá přednáška je doprovázená dataprojekcí.

Účast pedagogů na přednášce je vítána.

Termín

Dle domluvy. Je však vhodné, když proběhne více přednášek v krátkém časovém odstupu, protože pak je možnost nabídnout studentům jednu společnou neformální besedu.

Další informace

Přednáška je realizována pod záštitou sdružení ACET ČR, se kterým Křesťanské sdružení Tesalonika spolupracuje. ACET ČR (AIDS Care Education & Training) je součástí světové organizace ACET International, která sídlí v Londýně a spolupracuje s dalšími organizacemi, zabývajícími se bojem proti AIDS. Tento přednáškový projekt je podporován ministerstvem školství ČR.

Veškeré informace o sdružení ACET, taktéž i různé reference, najdete na www.acet.cz nebo si je můžete vyžádat přímo u lektora. Odborným garantem projektu ACET v ČR je RNDr. Jaroslav König (člen komise pro prevenci HIV/AIDS v ČR) a Doc. MUDr. Jana Hamanová Csc. (vedoucí Subkatedry dorostového lékařství Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví a členka Kliniky dětského a dorostového lékařství).

© 2007 - 2024 Tesalonika - webmaster (zc.akinolaset@nimda) - aktualizováno 12. 7. 2024