Křesťanské společenství Tesalonika

Kdo jsme

  • Jsme společenstvím křesťanů, kteří usilují žít v souladu s biblickými hodnotami.
  • Křesťanské společenství Tesalonika, z.s. (dříve Křesťanské sdružení Tesalonika) je spolkem působícím na Bruntálsku od roku 2002.

Proč Tesalonika

Název Tesalonika je inspirován Biblí, kde z jednoho záznamu se dovídáme, že ve 2. polovině 1. století vznikla v Tesalonice církev, která svým působením příznivě ovlivňovala své okolí. Ze stejného místa (Soluně - dnešní Tesaloniky) přišli roku 863 na Velkou Moravu první křesťanští věrozvěstové Cyril a Metoděj, aby přinesli světlo evangelia a vzdělání do života Slovanů. Podobně i my chceme, aby naše působení bylo milé lidem i Bohu a evangelium se šířilo dál.

V co věříme

Věříme, že Bůh je Stvořitel a Pán všeho kolem nás.

Věříme, že Ježíš Kristus je Boží Syn, který zemřel za naše hříchy, byl vzkříšen a je jedinou cestou do nebe.

Věříme, že Boží Slovo a jeho principy jsou nadčasové a tvoří základ pro zdravý morální a duchovní život.

Co je naším cílem

Seznamovat společnost s Božím Slovem a osobou Ježíše Krista způsobem, který je pro ni srozumitelný a přitažlivý.

Oslovit současnou generaci děti, mládeže a dospělých a vést všechny, kteří projeví zájem k uplatňování křesťanských principů a morálních hodnot vycházejících z biblického poselství a tím nepřímo přispívat k budování zdravých vztahů v rodinách a ve společnosti.

Podílet společně s ostatními a křesťanskými církvemi a společenstvími na vytváření zdravého morálního a duchovního klimatu bruntálského regionu.

Vize

Skrze působení Boží milosti chceme vidět Bruntál jako "Údolí Radosti" (z původního německého názvu: Freudenthal)

Město, kde...

  • všichni lidé mají možnost slyšet evangelium a seznámit se s biblickými principy života
  • fungují zdravé evangelikální sbory (plné učedníků Ježíše Krista)
  • žijí zdravé rodiny (dle křesťanských zásad)
  • lidé mají práci a jsou šťastní
  • se vlivem proniknutí Božího slova sníží kriminalita, závislosti, nemorálnost, …

Chceme vidět proměněné životy k Božímu obrazu skrze moc Božího Slova!

© 2007 - 2024 Tesalonika - webmaster (zc.akinolaset@nimda) - aktualizováno 12. 7. 2024