Vánoční program

Určeno pro

Program je určen pro děti 1. stupně ZŠ.

Cíl

Cílem je přiblížit dětem život a dílo Ježíše Krista.

Obsah programu

V tomto výchovném programu se prolínají následující prvky:

  • koledy a jiné dětské křesťanské písně
  • krátká scénka s vánoční tématikou
  • vyprávění příběhu z Bible
  • soutěže, hry
  • distribuce vánočních letáků nebo brožurek pro děti

Možné způsoby realizace programu

Celý program trvá jednu vyučovací hodinu, tj. 45 min.

Program lze realizovat:

  • pro jednu nebo více tříd - dopoledne v rámci vyučování - ve větší učebně
  • pro zájemce – odpoledne po vyučování (např. v rámci družiny)

Termín

Předběžně v rozmezí 14. - 22. prosince 2015. Přesný termín a harmonogram bude stanoven podle zájmu škol.

Další informace

V případě zájmu, prosím upřesněte vámi požadovanou formu nejpozději do 11. prosince 2015.

© 2007 - 2024 Tesalonika - webmaster (zc.akinolaset@nimda) - aktualizováno 12. 7. 2024