Bible a člověk 21. století

Určeno pro

Beseda s diskusí je určena pro 6.- 9. tř. ZŠ a SŠ.

Cíl

Cílem je přiblížit studentům základní informace o Bibli, motivovat je k přečtení, uvažování a kritickému hodnocení obsahu této knihy vzhledem k současné době.

Obsah přednášky

Součástí besedy jsou tato témata:

 • význam názvu "Bible"

 • dělení Bible

 • autorství Bible

 • důvěryhodnost Bible

 • jedinečnost Bible

 • biblické jazyky

 • rukopisy a opisování Bible

 • překlady Bible

 • co vše najdeme v Bibli (žánry, obsah, témata, ...)

 • jádro biblického poselství - osoba Ježíše Krista

 • jak číst a porozumět Bibli?

Forma

Výklad je doprovázen dataprojekcí. Besedu lze taky zakomponovat do výuky českého jazyka, dějepisu a občanské výchovy.

Termín

Kdykoli dle zájmu školy.

© 2007 - 2024 Tesalonika - webmaster (zc.akinolaset@nimda) - aktualizováno 12. 7. 2024