Historie misijní stanice SCEAV Bruntál

Od roku 2001 pracovali v Bruntále misionáři Slezské církve evangelické a.v., kteří měli na srdci šíření Božího slova a dá-li Pán také vznik nového společenství křesťanů. Tato služba se zprvopočátku soustředila na dětské a mládežnické kluby a také domácí skupinky biblického studia. Postupně se pak začátkem roku 2008 transformovala na oficiální misijní stanici farního sboru SCEAV Nebory.

V roce 2013 byla tato misijní stanice zrušena a došlo k oddělení se Tesaloniky od SCEAV.

Společenství Tesalonika pokračuje ve své práci dál, v současné době má 5 oficiálních členů + děti a dalších asi 20 pravidelných účastníků společných setkání. Ve vedení stojí dva starší sboru.

Stěžejní pro společenství Tesalonika jsou domácí skupinky, bohoslužby, modlitební setkání a učednické skupinky. Dále jsou to různé mládežnické kluby, sportovní aktivity, koncerty, misijní týdny aj.


Další info poskytne Roman Hota, vedoucí společenství

© 2007 - 2019 Tesalonika - webmaster (moc.liamg@atoh.namor) - aktualizováno 9. 2. 2020