Aktuality

Velikonoční čtení Bible 13. - 15. dubna 2017

Na Velikonoce se opět chystáme v Bruntále připojit k 9. ročníku celonárodního čtení Bible.

Velikonoční bohoslužbyneděle 16. dubna 2017

V neděli 16. dubna 2017 v 9:30 zveme na Velikonoční bohoslužby.

Bohoslužby

Aktuální termíny bohoslužeb: březen-červen 2017

  • neděle 26. března 2017 - společné bohoslužby v 9:30 v prostorách HFAMI, Ruská 10 (u Billy)
  • neděle 16. dubna 2017 - Velikonoční bohoslužby v 9:30
  • neděle 23. dubna 2017 - bohoslužby v 9:30 (spolu s AC)
  • neděle 28. května 2017 - bohoslužby v 9:30 (spolu s AC)
  • neděle 25. června 2017 - bohoslužby v 9:30 (spolu s AC)

Doporučujeme

Preventivní programy pro školy

Certifikované programy pro školy školní rok 2016 - 2017 leták

Doporučujeme certifikované preventivní programy pro základní a střední školy lektorské organizace ACET ČR z.s. na tato témata: Sex, AIDS a vztahy, Přátelství a láska, Moderní je nekouřit, Jak si nenechat ublížit, Skrytá nebezpečí internetu (kaberšikana) a další. Programy jsou podpořeny F-nadaci. Podrobnější informace naleznete zde. Rezervace termínů u lektora Romana Hoty.

Etické programy pro školy školní rok 2016 - 2017 leták

Lektor Roman Hota nabízí etické a další výchovně-vzdělávací programy pro základní a střední školy. Programy jsou podpořeny F-nadaci. Podrobnější informace naleznete zde. Rezervace termínů u Romana Hoty.

Pravidelná nabídka aktivit

Bohoslužby + dětské bohoslužby termíny viz aktuality

Přijďte se občerstvit na naše bohoslužby v prostorách Tesaloniky, Jesenická 52, Bruntál (bývalé Seliko). Další info u Romana Hoty. Kázání z bohoslužeb je možno si stáhnout či poslechnout zde.

Paralelně s bohoslužbami běží v oddělené místnosti program pro děti ve věku 3 - 12 let. Další info u Honzy Krystyna.

Domácí skupinky středa

Setkání domácích skupin se konají většinou ve středy od 18:00 v Romské komunitě. Obsahem je vzájemné sdílení, povzbuzování, modlitby a studium Bible. Na podrobnosti a termíny se informujte u Romana Hoty. (Tyto aktivity jsou podpořeny městem Bruntál. Děkujeme!).

Proběhlé akce

PURIM neděle 12. března 2017

V neděli 12. března 2017 se sešlo několik rodin s dětmi k oslavu PURIM (viz příběh královny Ester).

Alianční týden modliteb v Bruntále 13. ledna 2016

V pátek 13. ledna 2017 v 18:00 jsme se sešli v prostorách církve ROFC ke chválám a modlitbám v rámci aliančního týdne modliteb.

Beseda - smíření se sudetskými Němci pondělí 3. října 2016

V pondělí 3. října proběhla beseda na téma "Smíření se sudetskými Němci". Hostem byl Pavel Neústupný z Berlína, který coby rodilý Čech emigrující do Německa přijal službu smíření mezi Čechy a Němci. Více o službě Pavla Neústupného najdete na stránkách Go East.

Společné bohoslužby v parku neděle 26. června 2016 leták

V neděli 26. června 2016 od 9:30 se v městském parku v Bruntále konaly společné bohoslužby několika bruntálských církví.

Velikonoční bohoslužby neděle 27. března 2016 leták

V neděli 27. března se konala Velikonoční bohoslužby.

Velikonoční čtení Bible pátek 25. března 2016 leták

Na Velikonoce jsme se v Bruntále připojili k osmému ročníku celonárodního čtení Bible.

Velikonoční odpoledne pro děti čtvrtek 24. března 2016

Ve čtvrtek 24. března se v sále Tesaloniky konalo Velikonoční odpoledne pro děti a mládež.

Historie akcí

2012-2013  2011-2012  2010-2011  2009-2010  2008-2009  2007-2008

© 2007 - 2017 Tesalonika - webmaster (moc.liamg@atoh.namor) - aktualizováno 13. 3. 2017